قوانین و مقررات سایت

اشتراک گذاری :

بایگانی اطلاعات سلامت بیماران به نحوی که فقط توسط خود شخص یا پزشکی که بعنوان پزشک صالح انتخاب نموده در زمان ویزیت بیمار قابل دسترس خواهد بود تادر زمان های اورژانسی و یا در شرایطی که مدارک اصلی در دسترس نیست از آن بتوان استفاده نمود

بسته به نوع استفاده پزشک یا بیمار پرداخت های مختلفی وجود دارد که در قسمت ثبت نام جزئیات کامل آن نمایش داده می شود.

در مورد استفاده ی پزشکان می توانند پنج روز رایگان جهت بررسی کارایی نرم افزار--- داشته باشند-----استفاده نمایند.

در طول استفاده هرگونه پیشامد یا شکایتی را از طریق بخش ارتباط با ما و پر کردن فرم شکایت یا انتقادات می توانند از طریق---درخواست خود را قرار داده تا در اسرع وقت بررسی و نتیجه به ایشان اعلام گردد.

درصورتی که به هر دلیل مایل به استفاده از نرم افزار نیستید می توانید در بخش ارتباط با ما یا---این مساله را عنوان نموده و پس از بررسی الباقی وجه---به کارتی که از آن واریز داشته اید برگشت داده خواهد شد.

مقالات مشابه


logo