خدمات

معرفی مراکز تحت قرارداد

اشتراک گذاری :

سالنامه الکترونیک

نرم افزار مطب

1

دکتر مظفر حسینی نژاد

51018

2

مركز تصويربرداري پزشكي نگاه

 

3

دکتر حمیدرضا بادلی

36876

4

دکتر فرزانه دزفولی زاده

48294

5

دکتر آزیتا تنگستانی

77006

6

دكتر عاليا صابري

84069

7

دکتر یلدا حق دار ساحلی

86284

8

دکتر امیررضا قایقران

35704

9

مرکز تصویربرداری مارلیک

 

10

مسعود ویسمه

12334

11

علی راستگو

87153

12

جعفر شریفیان

20721

13

عزت اله بهرامی

 

14

رامین سلطانپور

3270

15

دکتر میترا مختاری توانا

32212

16

دکتر محمد عیسی صراف زاده

55596

17

فرهاد عمادی

۹۷۴۱۵

18

کلنیک زیبایی آلما

 

19

مروارید پورحسن آتشکاهی

166642

20

احسان پزشکی

107207

21

مهدیه لاجی

25147

22

ناصر سلمانی

35269

23

علی - محمدی سیلابی

11994-د

24

یاسمن مفتاحی

۱۹۱۰۸۶

25

شهرام نادري

٥٠١٦٣

26

میلاد نظری ثابت

145056

27

هدایت غفوری

1877

28

پگاه نوروند

160931

29

سعید صادقی نژاد

26168

30

امین سلطانی

162341

31

محمدرضا مدینی

6352

32

داریوش قربانی

143238

33

مرکز تصویربرداری آتیه

 

34

دکتر رضا اکبری

 

 


logo