دکتر رضوی

اشتراک گذاری :

من دکتر رضوی هستم . برای مرکز تصویربرداری از نرم افزار حذف فیلم رادیولوژی ppq استفاده می کنم و همه پزشکان کلینیسین هم از این نرم افزار راضی هستند

مقالات مشابه


logo